ראש התכנית: ד"ר דויד ברק-גורודצקי
דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
מרכזת התכנית: גב' קרן פז קופלוביץ
מגדל אשכול, קומה 16, חדר 1618
טלפון: 04-8288311
דוא"ל:This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


כתובת למשלוח דואר:
תכנית רודרמן ללימודי יהדות ארצות הברית
מגדל אשכול, חדר 1618
אוניברסיטת חיפה
שד' אבא חושי 199, הר הכרמל
חיפה 3498838