site final

קרן משפחת רודרמן

jay-sh
ג'יי רודרמן
shira-sh
שירה רודרמן
קרן משפחת רודרמן  היא קרן פילנתרופית פרטית הפועלת לשילוב אנשים עם מוגבלויות בחברה בישראל ובארצות הברית באמצעות יוזמות ושיתופי פעולה אסטרטגיים מגוונים, ביניהם פרוייקט "מסד נכויות" בשיתוף עם ארגון הג'וינט וממשלת ישראל. בנוסף, פועלת הקרן לחיזוק הקשר בין ישראל ליהדות ארצות הברית בקרב חברי כנסת. הקרן מנוהלת על ידי ג'יי ושירה רודרמן.
 


ג'יי רודרמן – מאמרים במדיה

'השדולה הישראלית-אמריקנית' ( The Marker, 6 בפברואר 2012)
'ארצות הברית לא בכיס שלנו' (הארץ, 26 בדצמבר 2012) 
jay-pascale-sh three-sh

jay-speaking-sh